Ειδικός Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής

Νικόλαος Κ. Καλαϊτζόγλου

Μετεκπαιδευθείς στον Σακχαρώδη Διαβήτη
Νικόλαος Κ. Καλαϊτζόγλου
"

Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό,τι εστίν άνθρωπος

Ιπποκράτης (460-377 π.Χ.), Πατέρας της Ιατρικής
Ειδικός Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής

Νικόλαος  Κ.  Καλαϊτζόγλου

Μετεκπαιδευθείς στον Σακχαρώδη Διαβήτη
Facebook Slider